Rejestracja

e-mail

hasło

Powtórz hasło

Imię i nazwisko

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Termin wyjazdu/usługi:

Miejsce wyjazdu

dotyczy wczasów,wycieczek i kolonii/obozów

Rodzaj usługi

wczasy,wycieczka, kolonie/obóz, bilet autokarowy, ubezpieczenie

Uwagi

Poprzez rejestrację lub logowanie się do systemu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Biuro Podróży Pol-Travel Anna Kalwajtys w celach związanych z udziałem w programie lojalnościowym, jak również w celach promocyjnych i reklamowych. Administratorem danych jest Biuro Podróży Pol-Travel Anna Kalwajtys z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Niedźwiedziej 7. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Jest mi wiadome, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Jednocześnie wyrażam także zgodę na otrzymywanie od Biura Podróży Pol-Travel Anna Kalwajtys za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na udostępniony wyżej w tym celu adres e-mail oraz numer telefonu.